Aktualności

Ogólnopolska konferencja "Metody analizy dzieł muzycznych XX i XXI wieku"

25 listopada 2017 roku (9:00-18:30) w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gadńsku odbędzie się ogólnopolska konferencja Metody analizy dzieł muzycznych XX i XXI wieku. Poniżej program konferencji.

 

9.00 Otwarcie konferencji Rektor Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki prof. dr hab. Maciej Sobczak Dziekan Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki dr hab. Renata Skupin

9.30 1 0.30 Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Maciej Gołąb (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Wrocławski) Analiza muzyki XX i XXI wieku. Źródła — przedmioty metody

10.30 11.00 dr hab. Magdalena Dziadek ( Instytut Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Hugo Riemann: formalista czy romantyk

11.00 11. 30 mgr Marcin Krajewski (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski) Wyjaśnienie wstępne z zakresu nomotetyki muzycznej

 

11.30 12.00 Przerwa

 

12.00 12.30 dr hab. Iwona Lindstedt (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski) Analiza muzyki XX i XXI wieku w świecie muzykologii cyfrowej

12.30 13.00 dr hab. Małgorzata Gamrat (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski ) Badania muzyczno - literackie i ich konsekwencje dla analizy muzycznej

13.00 13.30 dr Małgorzata Pawłowska (Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, Akademia Muzyczna, Kraków ) Perspektywa narratologiczna w analizie dz ieła muzycznego XX i XXI wieku.

Krytyczny przegląd narzędzi metodologicznych

 

13.30 15.00 Przerwa obiadowa

 

15.00 15.30

dr hab. Renata Skupin (Instytut Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. S tanisława Moniuszki, Gdańsk)

Orientalizm w muzyce XX wieku jako przedmiot badań muzykologicznych

15.30 16.00

dr hab. Katarzyna Szymańska - Stułka (Katedra Teorii Muzyki, Uni wersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)

Przestrzeń jako środowisko działania twórcy w analizie i interpretacji

16.00 16.30

dr Ewa Schreiber ( Instytut Muzykologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) Autorefleksja kompozytorska i jej wpływ na dyskurs o muzyce współczesnej. Wokół książek programowych Warszawskiej Jesieni (1999 2016)

16.30 17.00 Przerwa

 

17.00 18.30

Seminarium dyskusyjne uczestników konferencji

Prowadzenie: prof. dr hab. Maciej Gołąb

 

19.00

Kon cert inauguracyjny III Festiwalu Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”

Centrum św. Jana, ul. Świętojańska 50 Wykonawcy: Chór Kameralny 441 Hz , dyrygent Anna Wilczewska       

Dni Analizy Muzycznej Société française d'analyse musicale

W dniach 17 i 18 listopada br. odbędzie się piąta edycja Dni Analizy Muzycznej - Journées d'Analyse Musicale - zorganizowane przez Société française d'analyse musicale. Obrady będą miały miejsce w Paryżu w Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (17.11.) oraz w Conservatoire Hector Berlioz (18.11.). Tematem przewodnim spotkania jest Analyse et création pour l'image. Szczegółowy program udostępniony został na stronie Société française d'analyse musicale: http://www.sfam.org/JAM17program.pdf. 

 

Udział członków Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej w The 9th European Music Analysis Conference

Podczas najbliższego Kongresu Analizy Muzycznej The 9th European Music Analysis Conference, który odbędzie się w dniach 28 czerwca – 1 lipca 2017 w Strasbourgu, zostanie oficjalnie zaprezentowane na forum międzynarodowym Polskie Towarzystwo Analizy Muzycznej. Prezentacji dokona Prezes Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek w trakcie spotkania Europejskich Towarzystw Analizy Muzycznej / Meeting of the European Analysis Societies w dniu 30 czerwca o godzinie 18. 

W dniu 28 czerwca wiceprezes Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej dr hab. Iwona Lindstedt wygłosi wykład plenarny poświęcony koncepcji sonorystyki Michała Chomińskiego - Józef Michał Chomiński’s Concept of Sonoristic Harmony.

http://euromac2017.unistra.fr/en/conferences/semi-plenary-lecture/

Ponadto członkowie PTAM wygłoszą referaty w czterech różnych sesjach referatowych:

  • Sławomira Żerańska-Kominek, Compositional Strategies in non-Western music. The case of Turkmen music (sesja Music of the Non-Western World: The Mediterranean and Beyond; 29 czerwca godz. 9);
  • Renata Skupin, Les rôles respectifs de l’objet et du sujet en analyse de l’orientalisme musicale (sesja Anthropology, Sociology, and Cultural Studies; 29 czerwca godz. 9);
  • Małgorzata Gamrat, 19th-Century Song Cycle as an Object of Interdisciplinary Analysis. A case of Franz Liszt’s Song Cycles (sesja Readings of Franz Liszt; 28 czerwca godz. 11);
  • Marcin Strzelecki, Stylometric Analysis of Music in Search of Cross-cultural Similarities (sesja New Technologies and Analysis (I); 29 czerwca godz. 9).

9th European Music Conference w obiektywie telefonów komórkowych

  Przed wejściem na sale obrad Ekipa PTAM prawie w komplecie Na sali obrad  Iwona Lindstedt podczas wygłaszania referatu Po godzinach

MUSICA MOVET: AFFECTUS, LUDUS, CORPUS 12th Biennial International Conference on Music Theory and Analysis Belgrade, 13-15 October 2017

Czytaj więcej...