Aktualności

Ogólnopolska konferencja "Metody analizy dzieł muzycznych XX i XXI wieku"

25 listopada 2017 roku w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku odbyła się ogólnopolska konferencja Metody analizy dzieł muzycznych XX i XXI wieku. Poniżej program konferencji.

9.00 Otwarcie konferencji Rektor Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki — prof. dr hab. Maciej Sobczak Dziekan Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki — dr hab. Renata Skupin

9.30 – 1 0.30 Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Maciej Gołąb (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Wrocławski) Analiza muzyki XX i XXI wieku. Źródła — przedmioty — metody

10.30 – 11.00 dr hab. Magdalena Dziadek ( Instytut Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Hugo Riemann: formalista czy romantyk

11.00 – 11. 30 mgr Marcin Krajewski (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski) Wyjaśnienie wstępne z zakresu nomotetyki muzycznej

11.30 – 12.00 Przerwa

12.00 – 12.30 dr hab. Iwona Lindstedt (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski) Analiza muzyki XX i XXI wieku w świecie muzykologii cyfrowej

12.30 – 13.00 dr hab. Małgorzata Gamrat (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski ) Badania muzyczno - literackie i ich konsekwencje dla analizy muzycznej

13.00 – 13.30 dr Małgorzata Pawłowska (Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, Akademia Muzyczna, Kraków ) Perspektywa narratologiczna w analizie dz ieła muzycznego XX i XXI wieku. Krytyczny przegląd narzędzi metodologicznych

13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 – 15.30

dr hab. Renata Skupin (Instytut Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. S tanisława Moniuszki, Gdańsk) Orientalizm w muzyce XX wieku jako przedmiot badań muzykologicznych

15.30 – 16.00

dr hab. Katarzyna Szymańska - Stułka (Katedra Teorii Muzyki, Uni wersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa) Przestrzeń jako środowisko działania twórcy w analizie i interpretacji

16.00 – 16.30

dr Ewa Schreiber ( Instytut Muzykologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) Autorefleksja kompozytorska i jej wpływ na dyskurs o muzyce współczesnej. Wokół książek programowych Warszawskiej Jesieni (1999 – 2016)

16.30 – 17.00 Przerwa

17.00 – 18.30

Seminarium dyskusyjne uczestników konferencji

Prowadzenie: prof. dr hab. Maciej Gołąb

19.00

Kon cert inauguracyjny III Festiwalu Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”

Centrum św. Jana, ul. Świętojańska 50 Wykonawcy: Chór Kameralny 441 Hz , dyrygent — Anna Wilczewska