Aktualności

Rozumienie muzyki: muzyka czystej formy

Ogólnopolska konferencja w 25 rocznicę śmierci Andrzeja Dobrowolskiego

4-6 grudnia 2015 roku

Uniwersytet Warszawski im. Fryderyka Chopina

Warszawa, ul. Okólnik 2

 

Afisz Afisz

Program koncertów  Program koncertów  Program konferencji  Program konferencji