Informacje podstawowe

Zebranie założycielskie: 28 lutego 2015

Oficjalne rozpoczęcie działania: 24 sierpnia 2015

Liczna członków: 49, w tym 7-osobowy zarząd

 

Zarząd

Sławomira Żerańska-Kominek - prezes

Alicja Gronau-Osińska - 1. wiceprezes

Iwona Lindstedt - 2. wiceprezes

Małgorzata Gamrat - sekretarz

Barbara Literska - członek zarządu

Justyna Humięcka-Jakubowska - członek zarządu

Marcin Krajewski - zastępca członka zarządu

 

Komisja rewizyjna

Krzysztof Bilica – przewodniczący

Krystyna Juszyńska - członek

Iwona Świdnicka - członek

 

Cele i działania PTAM

Celem PTAM jest integracja środowiska muzykologów, teoretyków, kompozytorów i wykonawców wokół szeroko pojętego rozumienia i naukowej interpretacji muzyki. Z tego względu nasi członkowie wywodzą się zarówno z Akademii Muzycznych, jak i z Instytutów Muzykologii z całej Polski, są wśród nas także niezależni badacze zaangażowani w rozwój analizy muzycznej w Polsce.

W swoich działaniach ukazujemy historyczne i aktualne dokonania polskich badaczy w zakresie analizy muzycznej, m.in. sonologię (J.M. Chomiński), teorie formy muzycznej (J.M. Chomiński), struktur muzycznych (J.M. Zalewski), harmonii (K. Sikorski, J.M. Chomiński), czy stosowane przez J. Humięcką-Jakubowską metody informatyczne (Sonic Visualiser, MIDI Toolbox, MIR Toolbox). Osiągnięcia te przedstawiamy w trakcie organizowanych przez nas warsztatów analitycznych i sympozjów, a także w czasie współorganizowanych przez nasze stowarzyszenie konferencji:

Sympozjum Finał Sonaty b-mollop. 35 Fryderyka Chopina w perspektywie analitycznej 13 czerwca 2015 (analiza schenkerowska, zautomatyzowana analiza muzyki przy zastosowaniu MIDI Toolbox, MIR Toolbox, teorie A. Forte’a czy interpretacja wykonawcy – hermeneutyczne odczytanie dzieła muzycznego)

Warsztaty z zastosowania programu komputerowego Sonic Visualiser do przeglądania i analizowania zawartości plików dźwiękowych muzyki, 7 czerwca 2016, prowadzenie prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska

Konferencja współorganizowana: Język muzyczny współczesnych kompozytorów polskich: autorefleksje. 25-26 września 2015 (konfrontacja autorefleksji kompozytorskiej z działaniami artystycznymi jako jedna z metod pracy nad dziełem muzycznym)

Materiały pokonferencyjne opublikowane zostały w nr 12 (2015) „Musicology Today” (wydawca De Gruyter):

http://www.degruyter.com/view/j/muso.2015.12.issue-1/issue-files/muso.2015.12.issue-1.xml

Konferencja pod patronatem PTAM: Muzyka czystej formy Andrzeja Dobrowolskiego, 4-6 grudnia 2015.

 

Inne towarzystwa analizy muzycznej

Gesellschaft für Musiktheorie (GMTH) http://www.gmth.de

Gruppo Analisi et Teoria musicale (GATM) http://www.gatm.it

Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara http://www.hdgt.hr

Société belge d’analyse musicale (SFAM) http://www.sbam.be

Société française d’analyse musicale (SFAM) http://www.sfam.org

Society for Music Analysis (SMA) http://www.sma.ac.uk

Society for Music Theory (SMT) http://societymusictheory.org/

Society for Theory of Music/Obščestvo teorii muzyki (OTM) http://otmroo.ru